Rekisteriseloste

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 19.2.2019

REKISTERIN NIMI

Ptvgym Oy asiakasrekisteri Humaltarhantie 1 E 39, 06450 Porvoo 045 268 4199

REKISTERINPITÄJÄ

Ptvgym Oy Humaltarhantie 1 E 39, 06450 Porvoo 045 268 4199

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Toimitusjohtaja Jooel Vatanen 045 268 4199 ptv@ptvgym.fi HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteisiin & verkossa tapahtuviin toimintoihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen aliurakoitsijoiden kanssa niin suomessa, kuin EU:ssa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

  • Tapahtumatiedot

  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot Kilpailut Tilauksen viimeistely Ptvgym verkkokaupassa.

TIETOJEN LUOVUTUS Ptvgym Oy luovuttaa asiakastietoja vain ja ainoastaan aliurakoitsijalle & voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Ptvgym Oy sekä sen aliurakoitsijat, jotka voivat myös toimia EU:ssa tai sen ulkopuolella. Rekisteriä säilytetään palomuurien takana tietokannassa lukituissa tiloissa.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 19.02.2019

Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin. Rekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkastuttaa tietonsa kerran (12kk) välein maksutta rekisterin pitäjältä.